• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljenje poslova,
  • praćanje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Krivično odjeljenje
  2. Građansko odjeljenje
  3. Odjeljenje sudske uprave
  4. Sektor za administrativno – tehničke poslove i pomoćno – tehničke poslove

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) krivično odjeljenje
  b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),

   • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
   • Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli, a koji se nalazi u "Akti suda"
  2811 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1