• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opšte informacije

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli utvrđena su radna mjesta u sudu, opis radnih mjesta, broj zaposlenika, stručna sprema zaposlenika i drugi uslovi koje zaposlenici moraju da ispunjavaju.


  Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili na neodređeno vrijeme.
  Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuju se javno putem sredstava javnog informisanja.
  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za zaposlenike državne službenike u sudu su propisani Zakonom održavnoj službi u Federaciji Bosne I Hercegovine. 
  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za zaposlenike namještenike u sudu su propisani Zakonom o namještenicima

  Opšti uslovi za kandidata su:

   • da je državljanin  Bosne i Hercegovine, 
   • da je stariji od 18 godina,
   • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
   • da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
   • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i
   • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u sudu.

    Posebni uslovi za kandidata su:

   • da posjeduje odgovarajuću školsku spremu, 
   • da posjeduje odgovarajuće radno iskustvo i
   • da ima položen pravosudni ili stručni ispit.

   Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju suda ili preporučenom pošiljkom putem pošte.

   3141 PREGLEDA
   • 1 - 1 / 1
   • 1