• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici

  Sekretar suda:

  • Nedžad Vrbić

  Službenik za informisanje:

  • Nedžad Vrbić        

  Šef Odsjeka za administrativno – tehničke poslove:   

  •        

  Viši referent za administrativno – tehničke poslove:          

  • Adisa Zonić

  Viši referent za opšte i personalne poslove :

  • Seka Marković

  Viši referent za obradu finansijske dokumentacije i pripreme za knjiženje:

  • Svjetlana Jaganjac

  Viši referent naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranoj dokumentaciji:

  • Sanela Gulamović

  Viši samostalni referent za informacionu i komunikacijsku tehnologiju:

  • Dario Stevanović 

  Viši referent za arhiviranje sudskih predmeta:          

  • Mehmed Čamo

  Viši referent za upravljanje predmetima:                  

  • Mirsada Kadrić

  Viši referent za vođenje upisnika:

  • Fatima Marjanović

  Viši referent za unos dokumenata i prijem pošte:   

  • Nesiba Avdović
  • Tahira Mehinović

  Viši referent otpreme pošte:

  • Senada Hadžiselimović

  Viši referent za izdavanje uvjerenja:

  • Seka Marković                           

  Viši referenti za operativno – tehničke poslove:      

  • Amra Omerbegović
  • Karmela Saračić
  • Naza Soljankić
  • Satka Šabić
  • Maida Božić
  • Razija Avdić
  • Dijana Halilović
  • Nihada Gavranović
  • Edina Hasić
  • Halida Cifrić
  • Amira Mehmedinović
  • Suada Zulić
  • Sadeta Hadžismajlović
  • Šejla Adžajlić
  • Amira Zukić
  • Zehra Salamović      
  • Halima Medić
  • Nedžad Goletić
  • Anaid Sarvan
  • Tanja Avdibašić
  • Meliha Trumić
  • Edita Jakovljević
  • Elvira Jajičević
  • Erna Bašić

   Viši referent za održavanje objekta - domar:

  • Eldis Kurtalić      

  Referent poslova unutrašnjeg i vanjskog osiguranja objekta – portir:

  • Izeta Sinanović
  • Besim Nišić
  • Zehrudin Tankić

  Viši referent za operativno – tehničke poslove – vozač:

  • Mensur Gulamović
  • Mashar Numanović

  Viši referent za manipulaciju telefonskom centralom:

  • Ifeta Muratović

  Pomoćni radnik za dostavljanje službene pošte i kurirskih poslova:


  Pomoćni radnik za održavanje čistoće :

  • Kadira Jahić
  • Zijada Žigić 
  • Tima Osmani   

  Podaci ažurirani dana 01.10.2021. godine.

  Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

  4071 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1