Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

   1 - 6 / 123  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

Odluka o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/05, 22/06, 64/10, 7/13 i 52/2014), a shodno Odluci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, te Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom Corona virusa na području Federacije Bosne i Hercegovine od 16.03.2020. godine, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli donosi:

12.05.2020.

Odluku o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

Odluku o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli

U cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja, a radi sprečavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19), rad u sudu i prijem stranaka u sudu bit će pod posebnim režimom i organizirat će se u mjeri koja osigurava nesmetan rad i zaštitu zaposlenih.

17.03.2020.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

25.02.2020.

Vodič  za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vodič za samozastupanje

10.02.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača

23.12.2019.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda u Tuzli

17.12.2019.

   1 - 6 / 123  >

Povratak na vrh