• logo
  • osnovna stranica
  • Kantonalni sud u Tuzli

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

    Predsjednik suda

    26.08.2010.

    Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i primjenjivati sudovi, jer se na taj način ostvaruje princip vladavine prava kao ključni segment pravnog sistema i stiče povjerenje građana u efikasan sistem pravosuđa.

    U cilju ostvarivanja ovih prava državni organi koji prate rad sudova imaju obavezu i odgovornost da sudovima obezbijede neophodne uslove za njihovo funkcionisanje.


    Na web stranici možete dobiti informacije o radu i uslugama koje vam može pružiti Kantonalni sud u Tuzli, a koje vam mogu biti od pomoći u efikasnom ostvarivanju vaših prava u postupku pred sudom.


    PREDSJEDNIK SUDA
    Indira Hadžimehmedović

    Prikazana vijest je na:
    6896 PREGLEDA
    Kopirano
    Povratak na vrh

    Predsjednik suda

    26.08.2010.

    Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i primjenjivati sudovi, jer se na taj način ostvaruje princip vladavine prava kao ključni segment pravnog sistema i stiče povjerenje građana u efikasan sistem pravosuđa.

    U cilju ostvarivanja ovih prava državni organi koji prate rad sudova imaju obavezu i odgovornost da sudovima obezbijede neophodne uslove za njihovo funkcionisanje.


    Na web stranici možete dobiti informacije o radu i uslugama koje vam može pružiti Kantonalni sud u Tuzli, a koje vam mogu biti od pomoći u efikasnom ostvarivanju vaših prava u postupku pred sudom.


    PREDSJEDNIK SUDA
    Indira Hadžimehmedović