• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Dani otvorenih vrata pravosudnih institucija za studente Pravnog fakulteta

  13.05.2022.

  "Pitanja etike, integriteta i sprječavanja sukoba interesa u pravosuđu su jako važna i aktuelna pitanja za nas buduće mlade pravnike. Jako sam sretna i zahvalna što su pravosudne institucije u Tuzli danas otvorile vrata za nas studente. Ovaj događaj je pun pogodak!", rekla je Leila Tagić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas (13.05.2022.), nakon događaja Dani otvorenih vrata pravosudnih institucija u Tuzli.

  Ovaj događaj uz podršku  USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (BiH), a u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem u BiH (VSTV), organizirale su pravosudne institucije u Tuzli (Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona), kako bi približili važna pitanja etike, integriteta i sprječavanja sukoba interesa u pravosuđu budućim mladim pravnicima, te predstavili načine primjene ovih principa u svojim institucijama.

  „Na Pravnom fakultetu u Tuzli, ali i na ostalim pravnim fakultetima u BiH se još uvijek ne izučava predmet etika. Iskreno se nadam da će se to promijeniti u budućnosti, jer da bi pravni sistem jedne države funkcionisao, neophodno je da pravosuđe u cjelosti, ali i sudije i tužioci slijede principe integriteta, nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti i odgovornosti,“ rekla je Katarina Nišandžić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

  ”Ono što nam je drago što su danas naši učesnici događaja studenti Pravnog fakulteta, budući pravnici. Vjerujem da će se dobar dio njih baviti ovim poslom kojim se bavimo i mi. Smatram da je dobro što će se danas prisutni studenti upoznati  sa pitanjima koja su nespojiva sa obavljanjem pravosudne funkcije, a kroz primjenu Smjernica o sprečavanju sukoba interesa u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, istakla je Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli.

   ”Cilj današnjeg događaja je da praktičari, nosioci pravosudnih funkcija upoznaju studente sa praktičnim primjerima izbjegavanja sukoba interesa u pravosuđu, situacije u kojima se krši etički kodeks, sve u cilju jačanja integriteta pravosuđa i ličnog integriteta sudija. Mislim da je to važno za studente Pravnog fakulteta”, naveo je Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

  Misija USAID-a u BiH kroz brojne projekte i aktivnosti promoviše principe etike, odgovornosti i integriteta u obavljanju javnih funkcija, posebno u oblasti pravosuđa – pružanjem podrške VSTV-u u razvijanju instrumenta za njihovu primjenu. Upoznavanje studenta Pravnih fakulteta sa ovim principima i instrumentima podržaće rano opredjeljenje budućih sudija i tužilaca da  doprinesu izgradnji nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog pravosuđa i time jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa u BiH.

  USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije u BiH podržava partnerske sudove i tužilaštva u jačanju kapaciteta za efikasan rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, kao i u jačanju  integriteta u pravosuđu. Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli, kao i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona partneri su USAID-ovog projekta od oktobra 2019. godine.    

  Prikazana vijest je na:
  34 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Dani otvorenih vrata pravosudnih institucija za studente Pravnog fakulteta

  13.05.2022.

  "Pitanja etike, integriteta i sprječavanja sukoba interesa u pravosuđu su jako važna i aktuelna pitanja za nas buduće mlade pravnike. Jako sam sretna i zahvalna što su pravosudne institucije u Tuzli danas otvorile vrata za nas studente. Ovaj događaj je pun pogodak!", rekla je Leila Tagić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas (13.05.2022.), nakon događaja Dani otvorenih vrata pravosudnih institucija u Tuzli.

  Ovaj događaj uz podršku  USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (BiH), a u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem u BiH (VSTV), organizirale su pravosudne institucije u Tuzli (Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona), kako bi približili važna pitanja etike, integriteta i sprječavanja sukoba interesa u pravosuđu budućim mladim pravnicima, te predstavili načine primjene ovih principa u svojim institucijama.

  „Na Pravnom fakultetu u Tuzli, ali i na ostalim pravnim fakultetima u BiH se još uvijek ne izučava predmet etika. Iskreno se nadam da će se to promijeniti u budućnosti, jer da bi pravni sistem jedne države funkcionisao, neophodno je da pravosuđe u cjelosti, ali i sudije i tužioci slijede principe integriteta, nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti i odgovornosti,“ rekla je Katarina Nišandžić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

  ”Ono što nam je drago što su danas naši učesnici događaja studenti Pravnog fakulteta, budući pravnici. Vjerujem da će se dobar dio njih baviti ovim poslom kojim se bavimo i mi. Smatram da je dobro što će se danas prisutni studenti upoznati  sa pitanjima koja su nespojiva sa obavljanjem pravosudne funkcije, a kroz primjenu Smjernica o sprečavanju sukoba interesa u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, istakla je Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli.

   ”Cilj današnjeg događaja je da praktičari, nosioci pravosudnih funkcija upoznaju studente sa praktičnim primjerima izbjegavanja sukoba interesa u pravosuđu, situacije u kojima se krši etički kodeks, sve u cilju jačanja integriteta pravosuđa i ličnog integriteta sudija. Mislim da je to važno za studente Pravnog fakulteta”, naveo je Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

  Misija USAID-a u BiH kroz brojne projekte i aktivnosti promoviše principe etike, odgovornosti i integriteta u obavljanju javnih funkcija, posebno u oblasti pravosuđa – pružanjem podrške VSTV-u u razvijanju instrumenta za njihovu primjenu. Upoznavanje studenta Pravnih fakulteta sa ovim principima i instrumentima podržaće rano opredjeljenje budućih sudija i tužilaca da  doprinesu izgradnji nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog pravosuđa i time jačanju povjerenja javnosti u rad pravosuđa u BiH.

  USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije u BiH podržava partnerske sudove i tužilaštva u jačanju kapaciteta za efikasan rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, kao i u jačanju  integriteta u pravosuđu. Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli, kao i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona partneri su USAID-ovog projekta od oktobra 2019. godine.