• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Tuzli

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopštenje za javnost

  11.09.2023.

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  TUZLANSKI KANTON 

  KANTONALNI SUD U TUZLI
  Broj: 003-0-Su-23-000 787

  Datum, 11. septembar 2023. godine 

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

             Dana 11. septembra 2023. godine potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sudija Zlatko Knežević, Zvonko Mijan, bivši registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u saradnji sa AIRE Centrom, predstavili su publikaciju pod nazivom: „Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organizovanog kriminala i korupcije“.

           Prezentaciji su prisustvovale sudije Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova sa područja Tuzlanskog kantona, te sudije Okružnog suda u Bijeljini, Apelacionog i Osnovnog suda u Brčko Distriktu i Kantonalnog suda u Odžaku.

           Publikacija predstavlja detaljnu analizu sudske prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini, prikazujući kako sudovi uspješno rješavaju predmete krivičnog djela organizovanog kriminala i korupcije, posebno se fokusirajući na važne aspekte suđenja. Ova publikacija će biti izuzetno korisna sudijama koji rade na krivičnim predmetima organizovanog kriminala i korupcije, pravosudnoj zajednici, ali i ostalim pravnim stručnjacima koji se bave analizom ove vrste krivičnih djela, te u konačnici će publikacija dovesti do ujednačenog i snažnog odgovora pravosuđa kada su u pitanju ova krivična djela.

  PREDSJEDNICA SUDA 
  Indira Hadžimehmedović

  Prikazana vijest je na:
  27 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Saopštenje za javnost

  11.09.2023.

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  TUZLANSKI KANTON 

  KANTONALNI SUD U TUZLI
  Broj: 003-0-Su-23-000 787

  Datum, 11. septembar 2023. godine 

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

             Dana 11. septembra 2023. godine potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sudija Zlatko Knežević, Zvonko Mijan, bivši registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u saradnji sa AIRE Centrom, predstavili su publikaciju pod nazivom: „Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organizovanog kriminala i korupcije“.

           Prezentaciji su prisustvovale sudije Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova sa područja Tuzlanskog kantona, te sudije Okružnog suda u Bijeljini, Apelacionog i Osnovnog suda u Brčko Distriktu i Kantonalnog suda u Odžaku.

           Publikacija predstavlja detaljnu analizu sudske prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini, prikazujući kako sudovi uspješno rješavaju predmete krivičnog djela organizovanog kriminala i korupcije, posebno se fokusirajući na važne aspekte suđenja. Ova publikacija će biti izuzetno korisna sudijama koji rade na krivičnim predmetima organizovanog kriminala i korupcije, pravosudnoj zajednici, ali i ostalim pravnim stručnjacima koji se bave analizom ove vrste krivičnih djela, te u konačnici će publikacija dovesti do ujednačenog i snažnog odgovora pravosuđa kada su u pitanju ova krivična djela.

  PREDSJEDNICA SUDA 
  Indira Hadžimehmedović