Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

Presuda ovog suda broj 03 0 K 013388 17 K 2 od 20.11.2017.godine, kojom je optuženi MURADIF SALKIĆ, zbog krivičnog djela

18.06.2018.

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

Potvrđena presuda Kantonalnog suda U Tuzli

04.06.2018.

Sedmice sudske nagodbe 20.03.2018.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više